Centrálny register zmlúv

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
140/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bc. Eva Martinková
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
141/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Filip Pekar, Phd., FETCS
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
142/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Ján Seleštiansky
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
143/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Robert Urda
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
144/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Jana Bejticová
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
145/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. PhDr. Viera Jaceková
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
146/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. PhDr. Katarína Richterová
19. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
147/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Ľubomíra Hamplová
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
148/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Peter Kapusta
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
149/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Pavel Kmeč
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
150/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Eugen Kováč
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
151/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Erika Martincová
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
153/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Jana Bartková
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
154/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Roman Margóczy
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
155/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Miriam Slivková
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
156/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ľubica Benková
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
157/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Peter Svetkovský
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
158/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Martin Škamla
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
160/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Jana Slováková
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
161/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Vladimír Fedorák