Centrálny register zmlúv

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva
302/2023
Doplnená
0,00 € Ing. Pavel Piatrov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Január 2024
Zmluva o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva
303/2023
Doplnená
0,00 € MUDr. Ján Seleštiansky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Január 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
304/2023
Doplnená
0,00 € MUDr. Juraj Frajt, MPH Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Január 2024
Rámcová dohoda
6/2024
210 120,00 € Zelina Andrej Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
9. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202210546_Z
198/2022
0,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
19. December 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
297/2023
0,00 € SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
22. December 2023
Poistná zmluva č. 100 - 9901744
300/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
22. December 2023
Poistná zmluva č. 0609000486
299/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
21. December 2023
Rámcová dohoda
258/2023
Doplnená
440 700,00 € JI-MEDICAL SK s. r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
21. December 2023
Rámcová dohoda
283/2023
Doplnená
145 940,00 € JI-MEDICAL SK s. r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
20. December 2023
Rámcová dohoda
261/2023
Doplnená
212 112,00 € TATRA-ALPINE SK s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
20. December 2023
Rámcová dohoda
269/2023
Doplnená
541 351,60 € Biomedica Slovakia, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
20. December 2023
Rámcová dohoda
274/2023
Doplnená
240 959,81 € Medtronic Slovakia s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
19. December 2023
Darovacia zmluva
295/2023
0,00 € Občianske združenie SÚSCCH Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
19. December 2023
Darovacia zmluva
296/2023
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
291/2023
0,00 € ENMON APP s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
18. December 2023
Kúpna zmluva
294/2023
108 123,60 € InterMedical Plus, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
11. December 2023
Rámcová dohoda
256/2023
Doplnená
1 459 016,22 € TIMED, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
11. December 2023
Rámcová dohoda
262/2023
Doplnená
947 428,46 € TIMED, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
7. December 2023
Rámcová dohoda
254/2023
Doplnená
2 613 425,23 € InterMedical Plus, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.