Centrálny register zmlúv

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
54/2024
0,00 € Allio s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
27. Február 2024
Zmluva o zaistení servisnej činnosti číslo SS-SK20240112
49/2024
0,00 € ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
27. Február 2024
Rámcová dohoda
50/2024
10 617,16 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT a.s.) Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
31. Január 2024
Servisná zmluva č. ZMLKT2400044
24/2024
0,00 € KLIMA TREND spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
19. Február 2024
ZMLUVA Č. 1 O POSKYTOVANÍ SLUŽBY VZDIALENÉHO MONITORINGU FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ FYZICKEJ OSOBY
32/2024
0,00 € Goldmann systems a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
23. Január 2024
Zmluva o poskytovaní servisných služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
18/2024
0,00 € BAPS, s. r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. Február 2024
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady
40/2024
Doplnená
0,00 € JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
6. Február 2024
Kúpna zmluva
28/2024
60,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. BIOHEM a. s.
6. Február 2024
Zmluva o akceptácii platobných kariet
38/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
31. Január 2024
Zmluva o servisnej činnosti č. 001/2024 uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka
25/2024
0,00 € 2PJ GROUP spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
31. Január 2024
Kúpna zmluva
26/2024
12,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Viktoria Kyrlyk
29. Január 2024
Kúpna zmluva
21/2024
180 000,00 € InterMedical Plus, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
29. Január 2024
Kúpna zmluva
22/2024
Doplnená
257 400,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202312692_Z
251/2023 (Z202312692_Z)
86 700,00 € BLUEMED s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
23. Január 2024
Kúpna zmluva
10/2024
312,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš
17. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti radiačnej ochrany
11/2024
0,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
13/2024
Doplnená
0,00 € MUDr. František Hampl Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
15. Január 2024
Rámcová dohoda
9/2024
0,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
11. Január 2024
Zmluva o poskytovaní servisu
7/2024
0,00 € GU SLOVENSKO, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Január 2024
Rámcová dohoda
278/2023
Doplnená
0,00 € Aspironix, s.r.o., Organizačná zložka Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.