Centrálny register zmlúv

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Rámcová dohoda
282/2023
Doplnená
649 852,00 € MEDINT PRO, a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
7. December 2023
Rámcová dohoda
284/2023
Doplnená
1 047 132,48 € ICR SERVICES, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
7. December 2023
Rámcová dohoda
285/2023
Doplnená
156 589,50 € MULTIMEDIC s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
29. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
288/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby
252/2023
0,00 € BAUTRANS s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
14. November 2023
Rámcová zmluva o vkladoch
249/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8. November 2023
Zmluva o dielo
243/2023
Doplnená
81 894,84 € EL - MONT - VV s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
30. Október 2023
Kúpna zmluva
242/2023
1 787 418,00 € Unique Medical, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25. Október 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z202310658_Z
Z202310658_Z (D1_231/2023)
185 982,00 € Slomed s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
12. Október 2023
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. Z20236081_Z
Z20236081_Z
0,00 € A care, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
229/2023
0,00 € PROLINK, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o dielo
230/2023
47 712,00 € Data Security Consulting, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
13. September 2023
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
224/2023
3 000,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Marek Húšťava
11. September 2023
Dohoda o skončení Kúpnej zmluvy č. Z20237476_Z zo dňa 21.07.2023
Z20237476_Z
0,00 € Siemens Healthcare s. r. o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
4. September 2023
Zmluva o dielo
218/2023
43 198,80 € SOITRON, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
30. August 2023
Kúpna zmluva
214/2023
Doplnená
62 400,00 € EPION s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
30. August 2023
Zmluva o dielo
215/2023
83 521,51 € Klimak, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 780/2023
780/2023
Doplnená
3 436 394,40 € Ministerstvo zdravotníctva SR Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
24. August 2023
Kúpna zmluva
209/2023
81 480,00 € ELMED, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
18. August 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
182/2023
Doplnená
18 358,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.