Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-55-2020_2020
0,00 € Matúš Jedinák Športové centrum polície
30. Júl 2020
Zmluva o prenájme ľadovej plochy
SCP_ZM_16-2020-ZSVDZ_2020
0,00 € Ružinovský športový klub, p. o. Športové centrum polície
28. Júl 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-51-2020_2020
0,00 € Patrik Gajarský Športové centrum polície
28. Júl 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-52-2020_2020
0,00 € Emanuela Luknárová Športové centrum polície
28. Júl 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-53-2020_2020
0,00 € Zuzana Rehák Štefečeková Športové centrum polície
21. Júl 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-50-2020_2020
0,00 € Adam Botek Športové centrum polície
14. Júl 2020
Zmluva o dielo
SCP_ZM_SCP-77-2020_2020
0,00 € MUUR s.r.o. Športové centrum polície
7. Júl 2020
Zmluva o dielo č. 8663-00/2020
SCP_ZM-8663-00-2020_2020
Doplnená
467 856,00 € Združenie Šport centrum Športové centrum polície
7. Júl 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-49-2020_2020
0,00 € Marián Kovačócy Športové centrum polície
4. Jún 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-46-2020_2020
0,00 € Jana Špotáková Športové centrum polície
4. Jún 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-47-2020_2020
0,00 € Marián Kovačócy Športové centrum polície
4. Jún 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-48-2020_2020
0,00 € Erik Varga Športové centrum polície
28. Máj 2020
Zmluva o nájme športových priestorov strelnice
SCP_ZM_SCP-67-2020_2020
0,00 € Správa športových zariadení mesta Martin Športové centrum polície
30. Apríl 2020
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-59-2020_2020
Doplnená
28 800,00 € Róbert Gašparík - vlastník objektu Športové centrum polície
27. Apríl 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-45-2020_2020
0,00 € Miroslav Stanovský Športové centrum polície
15. Apríl 2020
Memorandum o spolupráci
SCP_ZM_SCP-50-2020_2020
0,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Športové centrum polície
15. Apríl 2020
Memorandum o spolupráci
SCP_ZM_SCP-51-2020_2020
0,00 € Slovenská triatlonová únia Športové centrum polície
15. Apríl 2020
Memorandum o spolupráci
SCP_ZM_SCP-52-2020_2020
0,00 € Slovenský futbalový zväz Športové centrum polície
15. Apríl 2020
Memorandum o spolupráci
SCP_ZM_SCP-53-2020_2020
0,00 € Slovenský strelecký zväz Športové centrum polície
15. Apríl 2020
Memorandum o spolupráci
SCP_ZM_SCP-54-2020_2020
0,00 € Slovenská boxerská federácia Športové centrum polície