Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-60-2024_2024-ŠR
0,00 € Viktória Óvari Športové centrum polície
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-61-2024_2024-ŠR
0,00 € Andrea Uhlíková Športové centrum polície
11. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-62-2024_2024-ŠR
0,00 € Lucia Baňasová Športové centrum polície
8. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-47-2024_2024-ŠR
0,00 € Martin Tarcaľa Športové centrum polície
8. Marec 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-180-2024_2024
0,00 € Veronika Vargová Športové centrum polície
8. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-48-2024_2024-ŠR
0,00 € Marek Sciranka Športové centrum polície
8. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-49-2024_2024-ŠR
0,00 € Stanislav Zátorský Športové centrum polície
8. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-50-2024_2024-ŠR
0,00 € Lucia Lajčiaková Športové centrum polície
8. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-51-2024_2024-ŠR
0,00 € Miroslava Krištofová Športové centrum polície
26. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov, časti nehnuteľnosti
ŠCP_ZM_ŠCP-165-2024_2024
0,00 € Združenie technických a športových činností, ZO - Jarovce Športové centrum polície
27. Február 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-169-2024_2024
0,00 € Samuel Jaroš Športové centrum polície
15. Február 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-153-2024_2024
0,00 € Daniel Hruška Športové centrum polície
15. Február 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ŠCP_ZM_ŠCP-154-2024_2024
0,00 € Timotej Tóth Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-27-2024_2024-ŠR
0,00 € Jozef Pareza Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-35-2024_2024-ŠR
0,00 € Michal Rerko Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-36-2024_2024-ŠR
0,00 € Samuel Sabler Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-37-2024_2024-ŠR
0,00 € Ján Grivalský Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-38-2024_2024-ŠR
0,00 € Marek Jakubčo Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-39-2024_2024-ŠR
0,00 € Matúš Janas Športové centrum polície
9. Február 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-46-2024_2024-ŠR
0,00 € Tomáš Vintr Športové centrum polície