Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
163/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Lucia Furtáková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
164/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Richard Brix, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
165/2023/UCM_LZ
50,00 € prof. PhDr. František Novosád, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
166/2023/UCM_LZ
0,00 € Anton Repoň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
167/2023/UCM_LZ
40,00 € doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
168/2023/UCM_LZ
80,00 € prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
169/2023/UCM_LZ
40,00 € prof. PhDr. Anna Bérešová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. August 2023
Zmluva o zabezpečení možností ubytovania študentov
238/2023/UCM
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
150/2023/UCM_LZ
100,00 € Ing. Vladimír Dugovič Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
149/2023/UCM_LZ
200,00 € doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
148/2023/UCM_LZ
200,00 € Bc. Annamária Šulková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
147/2023/UCM_LZ
100,00 € prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
146/2023/UCM_LZ
200,00 € doc. PhDr. Jan Halada, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
17. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
145/2023/UCM_LZ
40,00 € Eva Chudinová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
11. August 2023
Zmluva
144/2023/UCM_LZ
300,00 € Marie Snětinová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
11. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
143/2023/UCM_LZ
100,00 € prof. Ľubomír Guzi, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
11. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
142/2023/UCM_LZ
300,00 € doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
237/2023/UCM
3 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Volejbalový oddiel Hit Trnava
9. August 2023
Zmluva o praktickej výučbe
236/2023/UCM
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0221
234/2023/UCM
149 092,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave