Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
301/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Jana Jurinová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
302/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
303/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Magdaléna Švecová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
304/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Michal Imrovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela a jeho zverejnenie
305/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela a jeho zverejnenie
306/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Miroslav Kapec, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela a jeho zverejnenie
307/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela a jeho zverejnenie
308/2023/UCM_LZ
0,00 € Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela a jeho zverejnenie
309/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Pavol Krajčovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
310/2023/UCM_LZ
0,00 € Ing. Tamás Darász, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
311/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Eva Kramara Jonisová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
312/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Natália Nagyová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela online a jeho zverejnenie
313/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Peter Šamalík Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
314/2023/UCM_LZ
0,00 € RNDR. Zuzana Gerši, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Zmluva
315/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. Ing. Jaroslav Svetlík, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Zmluva
316/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. JUDr. Igor Paluš, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Zmluva
317/2023/UCM_LZ
800,00 € Volodymyr Matvieiev Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Zmluva o spolupráci
1./2024/UCM
0,00 € Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2024
Memorandum o spolupráci
2./2024/UCM
0,00 € ZenithMedia, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
1. Február 2024
Sponzorská zmluva
325/2023/UCM
1 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave OZ TEAM