Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
184/2023/UCM_LZ
50,00 € doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
185/2023/UCM_LZ
50,00 € doc. PhDr. Radoslav Štefančík, Mpol., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
186/2023/UCM_LZ
50,00 € doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
187/2023/UCM_LZ
50,00 € doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
188/2023/UCM_LZ
50,00 € doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
189/2023/UCM_LZ
50,00 € doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
190/2023/UCM_LZ
100,00 € Marta Kováčová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
257/2023/UCM
0,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta
5. Október 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
258/2023/UCM
0,00 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva
172/2023/UCM_LZ
50,00 € Mgr. PhDr. Jozef Ernst, MBA., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva
173/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva
174/2023/UCM_LZ
50,00 € doc. Hana Bergerová, Dr. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva
175/2023/UCM_LZ
50,00 € doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva
176/2023/UCM_LZ
50,00 € Univ. Prof. Dr. Jörg Meier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva
177/2023/UCM_LZ
100,00 € ao. univ. prof. tit. univ. prof. Mag. Dr. Peter Ernst Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva
178/2023/UCM_LZ
50,00 € Univ. Prof. Dr. Jörg Meier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva
179/2023/UCM_LZ
50,00 € izr. prof. Dr. Ursula Krevs Brik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva
180/2023/UCM_LZ
80,00 € izr. prof. Dr. Ursula Krevs Brik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva
181/2023/UCM_LZ
120,00 € doc. Mgr. Radoslav Šikl, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. Október 2023
Zmluva
182/2023/UCM_LZ
40,00 € izr. prof. Dr. Saša Jazbec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave