Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
198/2023/UCM_LZ
150,00 € Mgr. Peter Kubinyi, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
199/2023/UCM_LZ
150,00 € Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
200/2023/UCM_LZ
120,00 € doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
201/2023/UCM_LZ
60,00 € prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
202/2023/UCM_LZ
60,00 € mjr.doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
203/2023/UCM_LZ
80,00 € prof. Ing. Viktória Bobáková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
204/2023/UCM_LZ
40,00 € JUDr. Martin Mihók, LL.M., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
205/2023/UCM_LZ
60,00 € doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
206/2023/UCM_LZ
80,00 € doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
207/2023/UCM_LZ
40,00 € doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
208/2023/UCM_LZ
40,00 € doc. PhDr. et Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
209/2023/UCM_LZ
60,00 € prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
210/2023/UCM_LZ
80,00 € doc. PhDr. Martina Žaková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
211/2023/UCM_LZ
60,00 € doc. Ing. Margaréta Nadányiová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
212/2023/UCM_LZ
60,00 € doc. Ing. Margaréta Nadányiová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
213/2023/UCM_LZ
90,00 € Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
214/2023/UCM_LZ
60,00 € doc. Mgr. Juraj Maliček, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
215/2023/UCM_LZ
120,00 € doc. Anton Szomolányi, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
216/2023/UCM_LZ
120,00 € doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
217/2023/UCM_LZ
60,00 € prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave