Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_66
232,35 € Mgr. Petre Zubrický Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/070/2023
TvU_2023_PdF_114
120,00 € PaedDr. Žofia Tkáčová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_61
232,35 € Mgr. Ľudmila Štainigerová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_62
232,35 € Mgr. Mária Švantnerová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_63
232,35 € Mgr. Martina Švihoríková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. November 2023
Zmluva o dielo TFTU 04/10/2023
TvU_2023_TF_18
300,00 € Rebekah Klein-Pejšová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. November 2023
Zmluva o dielo TFTU 04/11/2023
TvU_2023_TF_19
400,00 € Mgr. Katarína Karabová, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. November 2023
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
TvU_2023_PdF_115
0,00 € Stredná škola sv. Uršule Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. November 2023
Zmluva o výpožičke
TvU_2023_Re_177
0,00 € Mesto Trnava Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
TvU_2023_Re_178
0,00 € Mesto Trnava Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
3. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_56
232,35 € PhDr. Roman Púčik Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
3. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_57
232,35 € Mgr. Zuzana Révayová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
3. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_58
232,35 € Mgr. Kristína Sásiková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
3. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_59
232,35 € Mgr. silvia Sojková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
3. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_60
232,35 € PhDr. Aneta Suľová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TvU_2023_Re_171
240,00 € Žaneta Hádeková -Vendingcaffe Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
2. November 2023
Kúpna zmluva č. 17/2023
TvU_2023_Re_172
11 920,32 € Microcomp-Computersystém, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
2. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2023_Re_173
90,00 € doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
2. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2023_Re_174
60,00 € Mgr. Petra Jaššáková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
2. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2023_Re_175
70,00 € Mgr. Jana Bieščad, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave