Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_80
232,35 € Alexandra Muchová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
30. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_81
232,35 € Bc. Kristína Polečová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. November 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
TvU_2023_Re_182
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
28. November 2023
Zmluva o nájme parkovacieho miesta
TvU_2023_Re_181
1 300,00 € City Investments, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 18/2023
TvU_2023_Re_180
Doplnená
8 151,12 € SOFOS, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. November 2023
Zmluva o dielo TFTU 04/14/2023
TvU_2023_TF_22
4 200,00 € Dr. phil. Maroš Borský Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. November 2023
Zmluva o dielo TFTU 04/15/2023
TvU_2023_TF_23
300,00 € CsiDr. ThLic. Martin Kramara Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_72
232,35 € Bc. Veronika Gabrišová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_73
232,35 € Eva Klimeková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_74
232,35 € Mgr. Katarína Kravárová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_75
232,35 € Zuzana Lajchová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_76
232,35 € Magdaléna Lekárová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
23. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2023_PF_11
90,00 € prof. JUDr. Kristina Koldinska, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
23. November 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
Tvu_2023_PF_12
90,00 € prof. JUDr. Peter Hurka, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
22. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_67
232,35 € Mgr. Veronika Hrdlovičová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
22. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_68
232,35 € Bc. Daniela Gaňová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
22. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_69
232,35 € PhDr. Oľga Kabátová, PhD., MPH Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
22. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_70
232,35 € Monika Arpášová Kráľová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
22. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_71
232,35 € Mgr. Eva Tomíková, PhD. MPH Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
21. November 2023
Zmluva o dielo TF TU 04/12/2023
TvU_2023_TF_20
900,00 € Rabbi Dr. Andrew Goldstein Trnavská univerzita so sídlom v Trnave