Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Príkazná zmluva
TvU_2023_Re_176
400,00 € Lenka Lechetová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_51
232,35 € PhDr. Renata Otrusinova Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_52
232,35 € Mgr. Lea Michňová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_53
232,35 € Mgr. Michaela Nachtman Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_54
232,35 € doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_55
232,35 € Mgr. Iveta Palicová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
21. August 2023
Koncesná zmluva o prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania
TvU_2023_Re_131
Doplnená
1 756 368,00 € GTH catering, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. Október 2023
Dohoda o spracúvaní osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi
TvU_2023_Re_159
0,00 € GTH catering, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
25. Október 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Rady pre vnútorné hodnotenie kvality
TvU_2023_Re_168
0,00 € Mgr. Romana Antalová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
31. Október 2023
Zmluva o dielo 04/9/23
TvU_2023_TF_17
500,00 € Mgr. Danka Jacečková, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
30. Október 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2023_Re_170
65,00 € Patricia Dobríková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
30. Október 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2023_PdF_104
120,00 € PaedDr. Monika Brozmanová, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
30. Október 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2023_PdF_105
400,00 € Ing. Marianna Kraviarová, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_46
232,35 € PhDr. Adriana Lehocká Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_47
232,35 € Mgr. Andrea Lehotská Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_48
232,35 € Mgr. Adriana Lutišanová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_49
232,35 € Mgr. Barbora Macková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_50
232,35 € Mgr. Gyongyi Marczellová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
TvU_2023_PdF_103
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_41
0,00 € Mgr. Lenka Chudá Trnavská univerzita so sídlom v Trnave