Centrálny register zmlúv

Audiovizuálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
AVF 03/2024
5 520,00 € ML – audit, s.r.o. Audiovizuálny fond
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 847/2023-4/3.2
5 000,00 € doc. Ivana Laučíková, ArtD. Audiovizuálny fond
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 993/2023-5/1.2.1
3 000,00 € Barbora Nemčeková Audiovizuálny fond
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 513/2023-4/3.3
300,00 € Valentína Hučková Audiovizuálny fond
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 718/2023-4/3.3
2 000,00 € Agata Jeleneková Audiovizuálny fond
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 835/2023-4/3.3
2 000,00 € Lucia Kašová Audiovizuálny fond
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 834/2023-4/3.3
1 500,00 € Matej Sotník Audiovizuálny fond
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
AVF 02/2024
0,00 € Advokátska kancelária Strémy s.r.o. Audiovizuálny fond
15. Február 2024
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
AVF 11/2023
2 400,00 € Slovakia Online s.r.o. Audiovizuálny fond
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 909/2023-3/2.1.1
20 000,00 € Bontonfilm a.s. Audiovizuálny fond
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 991/2023-3/2.1.1
20 000,00 € Bontonfilm a.s. Audiovizuálny fond
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 939/2023-5/1.3.1
45 000,00 € Novinski s.r.o. Audiovizuálny fond
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 706/2023-4/4.1
40 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Levice Audiovizuálny fond
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 705/2023-4/4.3
5 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Levice Audiovizuálny fond
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 511/2023-4/4.3
4 000,00 € Mesto Michalovce Audiovizuálny fond
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 512/2023-4/4.1
45 000,00 € Mesto Michalovce Audiovizuálny fond
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 764/2023-4/4.2
8 000,00 € Mestská časť Bratislava-Lamač Audiovizuálny fond
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 767/2023-4/4.1
33 000,00 € Pezinské kultúrne centrum Audiovizuálny fond
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 768/2023-4/4.3
7 000,00 € Pezinské kultúrne centrum Audiovizuálny fond
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 979/2023-5/1.2.1
7 000,00 € René Zabloudil Audiovizuálny fond