Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Dohoda o účastí univerzity v rámci programu Baltskej univerzity
ZML 00071/2024 RE
0,00 € Uppsala University, Katolícka univerzita v Ružomberku
11. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00413/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Hrkút Ján
11. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00414/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Peter Olexak
11. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00415/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Katarína Labudová, PhD.
11. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00416/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Juhásová Jana
11. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00417/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Kuna Marián
10. Jún 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie častí úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
ZML 00353/2024 RE
3 500,00 € Ministerstvo školstva , výskumu, vývoja a mládeže Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00409/2024 RE
0,00 € Marek Babic doc.PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00410/2024 RE
0,00 € Marek Babic doc.PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Jún 2024
Licenčná zmluva na vydanie a použitie diela č. FF 2/2023
ZML 00401/2024 RE
0,00 € poskytovatelia licencie- autori Katolícka univerzita v Ružomberku
5. Jún 2024
Erasmus- dohoda medzi prijímateľom grantu a účastníkom č. projektu: 2023-1-SK-01-KA131-HED-000126273
ZML 00408/2024 RE
880,00 € Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD. Katolícka univerzita Ružomberok
5. Jún 2024
Rámcová (kúpna) zmluva
ZML 00348/2024 RE
20 545,10 € Lamitec, spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00381/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Eva Kucháriková
4. Jún 2024
Erasmu zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov č. projektu 2023-1-SK01-KA220-HED-000158697
ZML 00383/2024 RE
1 395,00 € RnDr. Štefan Tkáčik, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00388/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Chebenova Alena
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00387/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Červeňová Janka
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00386/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bohúňová Anna
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00385/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Babic Marek
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00384/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Kaščáková Janka
4. Jún 2024
Dohoda o používaní služieb HVPS
ZML 00389/2024 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Chylová Alena