Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2021
Rámcová zmluva na dodávku dreva
137/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
28. December 2021
Dodatok č. 6 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2018 – 2019 č. 117/2018/LMU
225/2021/LMU
0,00 € ZO OZ pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku LPM Ulič, š.p. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
20. December 2021
Zmluva o o poskytnutí služby
224/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Marián Drobot Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
20. December 2021
Zmluva o nájme strojného zariadenia
222/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Vasiľ Kačur
20. December 2021
Zmluva o nájme strojného zariadenia
223/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Vasiľ Kačur
16. December 2021
Zmluva o o poskytnutí služby
221/2021/LMU
0,00 € ANVELAS s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
13. December 2021
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
220/2021/LMU
0,00 € JUDr. Eva Koščová - advokátka Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
10. December 2021
Kúpna zmluva
219/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. TAMEX - Antoni Sroka Obrót Zwierzętami i Artykułami Spożywczymi
8. December 2021
Kúpna zmluva
214/2021/LMU
0,00 € Mária Čaklošová - OVO centrum Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. December 2021
Kúpna zmluva
215/2021/LMU
0,00 € Miroslav Maciboba-Miron-EX Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. December 2021
Kúpna zmluva
216/2021/LMU
0,00 € Miroslav Maciboba-Miron-EX Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. December 2021
Kúpna zmluva
217/2021/LMU
0,00 € Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. December 2021
Kúpna zmluva
218/2021/LMU
0,00 € Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
2. December 2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
213/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Obec Uličské Krivé
18. November 2021
ZMLUVA O VYKONANÍ AUDITU KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
203/2021/LMU
2 880,00 € GAMO a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. November 2021
Dohoda o mlčanlivosti
212/2021/LMU
0,00 € GAMO a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
16. November 2021
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
207/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Prešovský samosprávny kraj
16. November 2021
Zmluva o nájme
208/2021/LMU
0,00 € Kačalová Mária Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
16. November 2021
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
209/2021/LMU
0,00 € Džatková Emília Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
16. November 2021
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
210/2021/LMU
0,00 € Vozárová Anna Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.