Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2021
Kúpna zmluva
145/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Martin Savkuľak
1. Júl 2021
Kúpna zmluva
146/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREVODOMY Š s.r.o Ptičie
1. Júl 2021
Kúpna zmluva
147/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Bohuslav Lichvár - LIBERG
1. Júl 2021
Kúpna zmluva
148/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Jozef Andraško DREKOS
1. Júl 2021
Kúpna zmluva
149/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BEKY a.s.
1. Júl 2021
Kúpna zmluva
150/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Marek Mitro - MEROL
1. Júl 2021
Kúpna zmluva
151/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREVPOL s.r.o.
25. Jún 2021
Kúpna zmluva
138/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. SMART WOOD ROMANIA SRL
18. Jún 2021
Kúpna zmluva
136/2021/LMU
Doplnená
0,00 € AGROTIM spol. s r. o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
14. Jún 2021
Dohoda o obhospodárovaní lesného pôdneho fondu na LHC Starina
125/2021/LMU
0,00 € Urbárske pasienkové a lesné pozemkové spoločenstvo Kalná Roztoka Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
11. Jún 2021
Rámcová dohoda
129/2021/LMU
0,00 € Margita Kubjatková - MARGITA Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
9. Jún 2021
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
135/2021/LMU
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní servisných prehliadok motorového vozidla
131/2021/LMU
0,00 € Scania Slovakia s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní servisných prehliadok motorového vozidla
132/2021/LMU
0,00 € Scania Slovakia s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní servisných prehliadok motorového vozidla
133/2021/LMU
0,00 € Scania Slovakia s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. Jún 2021
Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie
134/2021/LMU
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. Jún 2021
Kúpna zmluva
130/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Bicko Martin
31. Máj 2021
Kúpna zmluva
128/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. VITAGRO, s.r.o.
24. Máj 2021
Rámcová dohoda
124/2021/LMU
0,00 € Rastislav Hančin - PNEUSERVIS Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
24. Máj 2021
Dodatok č. 549/CC/18-D3 k Zmluve o úvere č. 549/CC/18
126/2021/LMU
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.