Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
90/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
4. Apríl 2022
Kúpna zmluva
80/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BEKY a.s.
4. Apríl 2022
Kúpna zmluva
81/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BRONTEUS, spol. s r.o.
4. Apríl 2022
Kúpna zmluva
82/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. GRIMEN s.r.o
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva
72/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Miroslav Drab
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva
63/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Jozef Bednár, s.r.o.
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva
64/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. KONTACT SERVIS s.r.o
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva
65/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ladislav Ontkovič – Drevovýroba FINAL
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva
66/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREMA Humenné s.r.o
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva
67/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Da mihi animas, s.r.o
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva
68/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Marek Mitro - MEROL
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva
69/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Vabas s.r.o.
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva
70/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Viktor Haburaj
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva
71/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. CONTI-PLUS s.r.o.
16. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
53/2022/LMU
0,00 € Adrian Piteľ Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
21. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
54/2022/LMU
0,00 € Ing. Mário Perinaj Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
21. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
55/2022/LMU
0,00 € Ing. Ján Hudák Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
21. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
56/2022/LMU
0,00 € Ing. Ján Čabin Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
21. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
57/2022/LMU
0,00 € Vladimír Hanc Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
21. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
58/2022/LMU
0,00 € Vladimír Hanc Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.