Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2022
Kúpna zmluva
3/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Jozef Bednár, s.r.o.
11. Január 2022
Kúpna zmluva
4/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Miroslav Drab
11. Január 2022
Kúpna zmluva
5/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BRONTEUS, spol. s r.o.
11. Január 2022
Kúpna zmluva
6/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Marek Mitro - MEROL
11. Január 2022
Kúpna zmluva
9/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Viktor Haburaj
11. Január 2022
Kúpna zmluva
10/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. GRIMEN s.r.o
11. Január 2022
Kúpna zmluva
11/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ladislav Ontkovič – Drevovýroba FINAL
11. Január 2022
Kúpna zmluva
12/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. KONTACT SERVIS s.r.o
11. Január 2022
Kúpna zmluva
13/2022/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. GREEN FOREST PRODUCTION s.r.o.
11. Január 2022
Kúpna zmluva
7/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREVPOL s.r.o.
11. Január 2022
Kúpna zmluva
8/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREMA Humenné s.r.o
11. Január 2022
Kontrakt č. NO004133 na dodávku dreva zo dňa 01.01.2022
28/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
11. Január 2022
Kúpna zmluva
19/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. SMART WOOD ROMANIA SRL
11. Január 2022
Kúpna zmluva
21/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DYAS Slovakia, s.r.o
11. Január 2022
Kúpna zmluva
20/2022/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Smart wood Czech, s.r.o
10. Január 2022
Kúpna zmluva
25/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. LENZING AG
10. Január 2022
Kúpna zmluva
26/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. LENZING AG
10. Január 2022
Kúpna zmluva
1/2022/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BIOKAP s.r.o.
10. Január 2022
Kúpna zmluva
22/2022/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Pawel Barnach BLYSK
10. Január 2022
Dodatok č. 549/CC/18-D4 k Zmluve o úvere č. 549/CC/18
27/2022/LMU
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.