Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2021
Kúpna zmluva
182/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. CONTI-PLUS s.r.o.
7. Október 2021
Kúpna zmluva
185/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Marek Mitro - MEROL
7. Október 2021
Kúpna zmluva
186/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Jozef Bednár, s.r.o.
7. Október 2021
Kúpna zmluva
187/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Da mihi animas, s.r.o
7. Október 2021
Kúpna zmluva
188/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Miroslav Drab
7. Október 2021
Kúpna zmluva
190/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. GRIMEN s.r.o
4. Október 2021
Nájomná zmluva
180/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ivana Gaľová
28. September 2021
Kúpna zmluva
178/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. VITAGRO, s.r.o.
21. September 2021
Dodatok č. 2021/1 k Zmluve o udelení licencie
177/2021/LMU
0,00 € FORESTA SK, a. s. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
16. September 2021
Kúpna zmluva
176/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BIOKAP s.r.o.
8. September 2021
Zmluva o dlhodobom nájme pozemku a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
172/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Prešovský samosprávny kraj
8. September 2021
Poistná zmluva
175/2021/LMU
0,00 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. September 2021
Rámcová dohoda
173/2021/LMU
0,00 € Pavol Senko s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
8. September 2021
Rámcová dohoda
174/2021/LMU
0,00 € Dušan Janko Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
6. September 2021
Kúpna zmluva
171/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. VITAGRO, s.r.o.
6. September 2021
Rámcová dohoda
168/2021/LMU
0,00 € ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
27. August 2021
ZMLUVA O DODÁVKACH A ODBEROCH TOVARU
170/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. BUKÓZA Export–Import, a. s.
19. August 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
167/2021/LMU
0,00 € Michal Zimovčák Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
11. August 2021
Kúpna zmluva
166/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. ITALZVER, s.r.o.
10. August 2021
Kúpna zmluva
165/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. UDAVA a.s