Centrálny register zmlúv

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2021
Kúpna zmluva
91/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Da mihi animas, s.r.o
1. Apríl 2021
Zmluva o dielo
68/2021/LMU
Doplnená
82 518,00 € BAUMAN stavby, s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
15. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
75/2021/LMU
0,00 € Dušan Legdan Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
15. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
69/2021/LMU
0,00 € Slavomír Kocík Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
15. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
70/2021/LMU
0,00 € Adrian Piteľ Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
15. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
71/2021/LMU
0,00 € Ing. Mário Perinaj Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
15. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
72/2021/LMU
0,00 € Ing. Ján Hudák Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
15. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
73/2021/LMU
0,00 € Vladimír Hanc Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
15. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí poľovne upotrebiteľného psa na výkon práva poľovníctva
74/2021/LMU
0,00 € Vladimír Hanc Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
23. Marec 2021
Kúpna zmluva
82/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Skup i sprzedaz zwierat rzeznych oraz miesa, import export "MISIEK" Michal Barnach
19. Marec 2021
Kúpna zmluva
78/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Smart wood Czech, s.r.o
19. Marec 2021
Rámcová dohoda
63/2021/LMU
0,00 € Vasiľ Kačur Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
19. Marec 2021
Rámcová dohoda
64/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Ing. Miroslava Kruľová Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
19. Marec 2021
Rámcová dohoda
65/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Ing. Miroslava Kruľová Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
19. Marec 2021
Rámcová dohoda
81/2021/LMU
Doplnená
0,00 € Marek Ocetník Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
19. Marec 2021
Rámcová dohoda
80/2021/LMU
0,00 € POVIX, spol. s r. o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
18. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárksej evidencie hospod. zvierat
79/2021/LMU
0,00 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
15. Marec 2021
Kúpna zmluva
76/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DEPAE s.r.o.
9. Marec 2021
Kúpna zmluva
67/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. VITAGRO, s.r.o.
8. Marec 2021
Kúpna zmluva
66/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. SMART WOOD ROMANIA SRL