Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 669/23
669/23
0,00 € Tibor Hamran Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 640/23
640/23
0,00 € ZENAGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 585/23
585/23
0,00 € Ján Bombjak Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1004/24
1004/24
0,00 € Ing. Jozef Caban Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 592/23
592/23
0,00 € AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 717/23
717/23
0,00 € RADENA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 716/23
716/23
0,00 € RADENA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085ZA580004
085ZA580004
28 775,06 € Urbár Liesek, pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1160/24
1160/24
0,00 € Zuzana Helmecziová Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 560/23
560/23
0,00 € AGROBIOP s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 742/23
742/23
0,00 € Roľnícke družstvo Lučivná Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 980/24
980/24
0,00 € Dominik Kolcun Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 740/23
740/23
0,00 € Roľnícke družstvo Ďumbier Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1006/24
1006/24
0,00 € Zuzana Helmecziová Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1124/24
1124/24
0,00 € MESZ - AGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 897/24
897/24
0,00 € AGROZAMI, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB580002
085BB580002
48 374,89 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 541/23
541/23
0,00 € Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s., skrátene VÚOOD, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 699/2023
699/2023
0,00 € Agroenergo SK s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB580001
085BB580001
79 684,64 € UNIFORST, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra