Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMC6
309070DMC6
99 817,10 € Obec Becherov Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085ZA580006
085ZA580006
10 076,94 € Mgr. Branislav Hornung HG -­ Marketing Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB580004
085BB580004
28 969,42 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKM1
309070DKM1
98 571,70 € Obec Sveržov Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309040DPH5
309040DPH5
77 777,78 € Sterančáková Katarína Mgr Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DML2
309070DML2
46 366,06 € Mesto Svidník Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQQ1
309070DQQ1
58 180,18 € Obec Teplý Vrch Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DII3
309070DII3
39 500,00 € Obec Tesárske Mlyňany Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 664/23
664/23
0,00 € Arónia Agro sr.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 674/2023
674/2023
0,00 € Miroslav Kozák Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1134/2024
1134/2024
0,00 € Roľnícke podieľnicke družstvo Prašník Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 796/2023
796/2023
0,00 € Roľnícke podieľnicke družstvo Prašník Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309040DSI1
309040DSI1
37 336,50 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DIU4
309070DIU4
17 039,17 € Obec Dolné Trhovište Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DIS1
309070DIS1
23 868,97 € Obec Chynorany Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DIR9
309070DIR9
42 708,00 € Obec Kladzany Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DIM1
309060DIM1
50 000,00 € Laura Hudzíková Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKB8
309070DKB8
33 365,44 € Obec Vyšný Kazimír Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
MLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKH3
309070DKH3
19 783,52 € Obec Nová Ves nad Žitavou Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DIB6
309070DIB6
50 025,07 € Obec Tvarožná Pôdohospodárska platobná agentúra