Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMS2
309070DMS2
19 479,49 € Obec Volkovce Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKM5
309070DKM5
19 983,77 € Obec Červený Hrádok Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DLH4
309070DLH4
35 995,76 € Obec Kapišová Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DLW2
309070DLW2
19 966,70 € Obec Vieska nad Žitavou Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DNT5
309060DNT5
50 000,00 € SLÁVIK – AGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKQ2
309070DKQ2
15 400,00 € Obec Lukáčovce Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMX1
309070DMX1
20 700,00 € Obec Čierne Kľačany Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DJP3
309070DJP3
22 346,40 € Obec Malženice Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309040DPT7
309040DPT7
100 000,00 € Ing. Marcela Stanková-SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DML7
309070DML7
49 937,94 € Obec Medzibrod Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DPG7
309070DPG7
64 863,68 € Obec Špačince Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DNH6
309070DNH6
8 628,00 € Obec Žlkovce Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKT6
309070DKT6
17 244,48 € Obec Rovné Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309040DRD3
309040DRD3
53 812,50 € AGRONATUR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby zberu, odvozu a likvidácii odpadu č. 6/2024/161
6/2024/161
11 640,00 € PURA W, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
621/11/2024/S
0,00 € Jozef Borčík BORČIK Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085ZA580003
085ZA580003
66 652,00 € Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Hladovka Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085ZA580005
085ZA580005
81 139,32 € Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozem. spol. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DII9
309060DII9
50 000,00 € JanaVa s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085ZA580009
085ZA580009
152 417,99 € Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá Pôdohospodárska platobná agentúra