Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 437/23
437/23
0,00 € Hontianske výrobné družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1011/24
1011/24
0,00 € Bázsánpuzsta s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 859/24
859/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kosihovce Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 919/24
919/24
0,00 € Peter Vaverčák Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 546/23
546/23
0,00 € SDP "Kremeň" s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 559/23
559/23
0,00 € KLAS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB580003
085BB580003
69 093,71 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMC6
309070DMC6
99 817,10 € Obec Becherov Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085ZA580006
085ZA580006
10 076,94 € Mgr. Branislav Hornung HG -­ Marketing Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085BB580004
085BB580004
28 969,42 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DKM1
309070DKM1
98 571,70 € Obec Sveržov Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309040DPH5
309040DPH5
77 777,78 € Sterančáková Katarína Mgr Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DML2
309070DML2
46 366,06 € Mesto Svidník Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQQ1
309070DQQ1
58 180,18 € Obec Teplý Vrch Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DII3
309070DII3
39 500,00 € Obec Tesárske Mlyňany Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 664/23
664/23
0,00 € Arónia Agro sr.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 674/2023
674/2023
0,00 € Miroslav Kozák Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1134/2024
1134/2024
0,00 € Roľnícke podieľnicke družstvo Prašník Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 796/2023
796/2023
0,00 € Roľnícke podieľnicke družstvo Prašník Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309040DSI1
309040DSI1
37 336,50 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Pôdohospodárska platobná agentúra