Centrálny register zmlúv

Trnavská teplárenská, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 671490/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. BEGAM spol. s r. o.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 671500/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Möbelix SK s. r. o.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672010/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. KOOPERATIVA poisťovňa a. s.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672043/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. EUROPROJEKT GAMMA 3 SK k. s.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672070/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Spolok sv. Vojtecha VOJTECH s. r. o.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672100/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ALDY Trnava a. s.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672110/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Okresný súd Trnava
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672211/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Gymnázium Jána Hollého
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672270/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672410/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672420/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672430/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ŽELOS spol. s r. o.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672480/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. AGM REAL spol. s r. o.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672500/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. SCT s. r. o.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672510/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. TESCO STORES SR a. s.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672520/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Základná škola s materskou školou
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672530/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ZF SLOVAKIA a. s.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672681/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. HI Kongres Hotel Trnava s. r. o.
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672760/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
11. Marec 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672910/DE/2022
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave