Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity
4661525/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná ,a.s./Orange Slovensko, a.s. TRANSPETROL, a. s.
6. November 2023
Zmluva o reklame
4771731/2023
6 000,00 € EpV, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
7. November 2023
Dodatok č.2 k zmluve - Technická obsluha meracích prostriedkov a zariadenia systému na meranie množstva a ukazovateľov kvality ropy
D024661481/2023
0,00 € AO „Transnefť-Automatizacia a Metrologia“ TRANSPETROL, a. s.
2. November 2023
Kúpna zmluva
351260/2023
765,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Milan Rác, MBA
2. November 2023
Kúpna zmluva
351258/2023
99,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Michal Eliáš
2. November 2023
Kúpna zmluva
351259/2023
345,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Karol Kósa, PhD.
2. November 2023
Kúpna zmluva
351261/2023
216,00 € TRANSPETROL, a.s. Ing. Mária Svičinová
2. November 2023
Kúpna zmluva
4650098/2023
79 380,00 € PRESTIGE REAL, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
2. November 2023
Zmluva o výpožičke
4630602/2023
0,00 € Spoločnosť pre skladovanie, a.s. TRANSPETROL, a. s.
7. November 2023
Zmluva o dielo
4630604/2023
114 588,78 € STAVEBNÁ ČINNOSŤ JÁGERSKÝ s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
30. Október 2023
Dodatok č. D02/355036/2023 k nájomnej zmluve o prenájme bytov
D02/355036/2023
0,00 € TRANSPETROL, a. s. PAO Transnefť
30. Október 2023
Darovacia zmluva
4771730/2023
500,00 € TRANSPETROL, a. s. OZ DFS PACERKI Budkovce
2. November 2023
Zmluva o dielo
4630601/2023
40 860,00 € AITEN, a.s. TRANSPETROL, a. s.
20. Október 2023
Dohoda o urovnaní
4780107/2023
0,00 € GAMO a.s. TRANSPETROL, a. s.
19. Október 2023
Servisná zmluva č. SZ-25-2023
4661519/2023
0,00 € ALAM s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
19. Október 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
4661521/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. TRANSPETROL, a. s.
16. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nenasvietených optických vlákien, metalických vedení, nehnuteľností alebo ich častí
D01355042/2023
0,00 € TRANSPETROL, a.s. Energotel, a.s.
17. Október 2023
Zmluva o dielo
4630598/2023
150 000,00 € Assist Solutions s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
13. Október 2023
Zmluva o dielo
4630600/2023
90 341,12 € STAVEBNÁ ČINNOSŤ JÁGERSKÝ s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
6. Október 2023
Rámcová dohoda č. 4670133/2023
4670133/2023
0,00 € Autoprofit, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.