Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1277
131,88 € Obec Horovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/2
7 354,80 € Derma ls, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/11
6 619,32 € GASTRO, spol. s r.o. Michalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/42/19B/2-1
0,00 € EkonoConsult, s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1268
131,88 € Obec Ruská Bystrá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1274
1 582,56 € Obec Drahňov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1276
131,88 € Obec Hnojné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/13
7 911,18 € MICOMP spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/10
6 607,14 € Obec Rakovec nad Ondavou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1275
659,40 € Základná škola Michalovce Školská 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/42/54X/6
5 516,04 € Euroko, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/42/19B/5-1
0,00 € DOZA, výrobné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/42/19B/4-1
0,00 € Jumilso s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/34-1
0,00 € Obec Blatné Remety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/100-1
0,00 € Mesto Sobrance Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1270
1 978,20 € Mesto Sobrance Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/33-1
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/65-1
0,00 € Obec Petrovce nad Laborcom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/72-1
0,00 € Obec Budkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/104-1
0,00 € Obec Veľké Slemence Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce