Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A9957710
SITB_D_OT-9205242A9957710_2016
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky,telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
20. December 2016
Dodatok k Zmluve o poskyt. verej. služieb č. B0568178
SITB_D_OT-9590093B0568178_2016
63,00 € *Dodávateľ Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky,telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
18. Marec 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A4974146
SITB_DO_OT-A4974146_2019
0,00 € *DodávateľOrange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
2. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A13377799
SITB_ZM_OT-A13377799_2019
0,00 € 35697270 Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
19. December 2018
Rámcová dohoda
APZ-KV-2-033/2018
10 404,00 € ActiveNet, s. r. o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
19. December 2018
Rámcová dohoda
APZ-KV-2-034/2018
1 422,00 € ActiveNet, s. r. o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
17. Apríl 2019
Kúpna zmluva č. OVO2-2019/000474-015
SITB_ZM_OVO1-2019-000474-015_2019
14 391,60 € Albat, spol. s. r. o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
21. Máj 2019
Kúpna zmluva - Telefónne prístroje 2019 číslo OVO2-2019-000088-15
SITB_OT4_ZM_OVO2-2019/000088-15_2019
0,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
25. November 2019
Zmluva o poskytovaní služby štandardnej podpory, údržby a servisných služieb pre telekomunikačnú infraštruktúru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky OVO1-2019/000593
SITB_ZM_OVO1-2019-000593_2019
8 064 480,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
3. Január 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2021/004326-008
SITB_ZM_SE-VO1-2021-004326-008_2022
84 144,00 € ALISON Slovakia, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY ŠTANDARDNEJ PODPORY, ÚDRŽBY A ROZVOJA IKT A NON-IKT INFRAŠTRUKTÚRY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SITB_ZM_OVO1-2018_000461-002_2018
34 133 811,38 € Aliter Technologies, a.s Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
13. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000219-023
SITB_ZM_OVO2-2020-000219-023_2020
44 798 723,77 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
26. August 2020
Rámcová dohoda č.p.: OVO1-2020/000193-059
SITB_ZM_SITB-OVO1-2020/000193-059_2020
0,00 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
6. September 2021
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2021/002928-006
SITB_ZM_SE-VO2-2021-002928-006_2021
4 081,20 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14. September 2021
Kúpna zmluva SE-VO2-2021/003766-004
SITB_ZM_SE-VO2-2021-003766-004_2021
Doplnená
4 360,80 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
13. Október 2021
Zmluva o poskytnutí licencie a podpory č. SE-VO1-2021/003610-002
SITB_ZM_SE-VO1-2021-003610-002_2021
162 081,84 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
12. Júl 2022
Realizačná zmluva č.p.: SE-VO1-2022/002703-011
SITB_ZM_SE-VO1-2022-002703-011_2022
88 368,00 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
23. Jún 2016
Dodatok č. 1 K REALIZAČNEJ ZMLUVE Č.: OVO1-2015/000216-243
SITB_D01_OVO1-2015_000216-243_2016
0,00 € Aliter Technologies, a.s.; IBM Slovensko, spol. s r.o. Sekcia informatiky,telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
10. September 2014
Realizačná zmluva č. OVO1-2014/000130-68 ku Generálnej zmluve zo 07.10.2013
SITB_RZ_OVO1-2014-000130-68_2014
62 268,00 € Aliter Technologies, a.s.;IBM Slovensko, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. September 2022
Darovacia zmluva č.: SITB-OO2-2022/000463-037
SITB_ZM_SITB-OO2-2022-000463-037_2022
0,00 € Americká obchodná komora v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)