Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001223-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001223-001_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Dolná Tižina
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001223-002
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001223-002_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Námestovo
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001223-003
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001223-003_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Stankovany
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001223-004
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001223-004_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Svrčinovec
16. Júl 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 2024/408-HM
SITB_ZM_2024-408-HM_2024
0,00 € SLOVENSKÁ REPUBLIKA zast. Ministerstvom obrany SR SLOVENSKÁ REPUBLIKA zast. Ministerstvom vnútra SR
16. Júl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
SITB_D01_SITB-OO2-2024-000511-032_2024
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Ministerstvo vnútra SR
16. Júl 2024
Darovacia Zmluva Č. p.: SITB-002-2024/000511-007
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-000511-007_2024
0,00 € Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-001_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Alekšince
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-002
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-002_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bátorove Kostihy
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-003
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-003_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Belá
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-004
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-004_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Branč
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-005
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-005_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Búč
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-006
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-006_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Čalovec
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-007
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-007_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Černík
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-008
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-008_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Dedinka
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-009
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-009_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Dolné Lefantovce
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-010
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-010_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Hájske
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-011
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-011_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Chotín
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-012
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-012_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Jarok
16. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001219-013
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001219-013_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Jasová