Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103513
1 500,00 € Ing. Mikuláš Béreš, PharmDr. Anna Bérešová r. Liberková Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103540
1 500,00 € Ing. Ľubomír Páleník , Ľuboslava Páleníková Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103589
2 040,00 € Opanasenko Oleksandr, MUDr., Yuliana Brandl Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103545
2 040,00 € Hoskovec Ján, Zita Hoskovcová Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103605
1 500,00 € Ing. Adriana Grell Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103620
2 040,00 € Závodský Marcel, Andrea Závodská Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103626
2 720,00 € Vladimír Rokyta Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Kúpna zmluva č.64/2023/KGR
64/2023/KGR
58 200,00 € MICROCOMP- Computersystém s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
73152
1 332,00 € Ing. Monika Bielčiková, Ing. Branislav Bielčik Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
77484
1 500,00 € Ján Kerpčár, Eva Kerpčárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
82968
2 380,00 € Jozef Bodnár , Beáta Bodnárova Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
86351
3 400,00 € Peter Tabačko, Andrea Tabačková rod.Lukačiková Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87829
3 400,00 € Mgr. Matúš Štefanka, Bc. Nikola Štefanková Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88174
1 500,00 € Vladimír Černý Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89217
1 500,00 € Viktor Kakaš , Barbora Lenárdová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
95715
1 972,00 € Ing. Jaroslav Chromý, Mgr. Zuzana Chromá rod. Vojnová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93663
1 500,00 € Ferenčíková Eva Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92075
1 500,00 € Strachanová Ivana Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90881
1 500,00 € Miroslav Čief Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90099
1 500,00 € Jozef Svoreň Slovenská inovačná a energetická agentúra