Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102715
1 500,00 € Matúš Harčár Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102718
1 500,00 € Matúš Putnocký Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102741
1 500,00 € Juraj Bolcár Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102790
1 750,00 € Alena Sámelová, Jaroslav Jucha Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102777
1 500,00 € Michal Chalachan Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102768
1 500,00 € Miloš Bendík Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102761
3 127,00 € Slavomír Kalafut , Katarína Farkašovská Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102749
1 500,00 € Christoph Rosenbaum, Lucia Franková Rosenbaum Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102742
3 400,00 € Alexander Bučko, Mária Bučková Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103192
1 500,00 € Ing . Ivan Nevolný Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103185
2 720,00 € Ing. Aurel Hudec, Mgr. Natália Hudecová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102886
1 500,00 € Bc. Richard Čunderlík Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102885
1 500,00 € Ing. Michal Chalachan Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102832
3 400,00 € Elena Šimanicová, Lenka Hajdáková , MUDr. Martin Šimanica Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103472
1 500,00 € Ivan Bédi, Ing. Eliška. Bédi Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103381
1 788,00 € Ivan Fenyeš, Karolína Slavíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103327
3 400,00 € Koloman Mihálik , Jana Miháliková Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103248
1 750,00 € Holla Jozef, Hollová Mária Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103247
2 890,00 € MUDr. Patrik Kováč , MUDr. Mária Kováčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103507
1 500,00 € Ing. Dušan Poliak, Mgr. Emília Poliaková rod. Toporková Slovenská inovačná a energetická agentúra