Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_108/2023/SIEA1056
0,00 € rimes.sk s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_109/2023/SIEA1056
0,00 € Pepe Lopez Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_110/2023/SIEA1056
0,00 € Artmaker s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_111/2023/SIEA1056
0,00 € iPARTNER s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Júl 2023
Zmluva o prenájme prezentačnej plochy
79/2023/OMČ
59 875,20 € Grape Agency, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0394/2023/SIEA1056
3 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra zeroEM, s.r.o.
18. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0395/2023/SIEA1056
3 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Euro Data Services, s. r. o.
17. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0389/2023/SIEA1056
3 060,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Lokálny trh s.r.o.
17. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0398/2023/SIEA1056
4 420,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Peter Machaj Quatro
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0392/2023/SIEA1056
3 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Káva, s.r.o.
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0387/2023/SIEA1056
3 757,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Centrum aukcií, s.r.o.
14. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_106/2023/SIEA1056
0,00 € SD MEDIA s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14. Júl 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_319/2019/SINPOPVaI
0,00 € CS WEB, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_168/2022/SIEA1056
0,00 € Andrej Sopka Slovenská inovačná a energetická agentúra
13. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0393/2023/SIEA1056
3 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Euro Data Distribution, s. r. o.
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0391/2023/SIEA1056
4 500,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra GROSCO, s. r. o.
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0385/2023/SIEA1056
4 500,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MaXLau s. r. o.
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0397/2023/SIEA1056
3 651,60 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ing. Roman Madej - REMO
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0396/2023/SIEA1056
4 500,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra mraas s.r.o.
10. Júl 2023
Bezpečnostná dokumentácia pre ISEE a penetračné testovanie ISEE
73/2023/SE
36 720,00 € Invidia s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra