Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90099
1 500,00 € Jozef Svoreň Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100480
2 380,00 € Štefan Hollý Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100283
1 500,00 € Ondruš Anton, Ondrušová Agáta Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98838
2 720,00 € Jaroslav Hulín , Alžbeta Hulínová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96029
2 760,00 € Timea Zemanová, Erik Karmazín Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
95989
1 500,00 € Matúš Martin, Matúšová Martina Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101826
3 400,00 € Júlia Halajová, Vladimír Klačan Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101818
3 400,00 € Anton Pôbiš, Anna Pôbišová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101201
1 475,00 € Stolarik Gabriel, Stolariková Kamila r. Šlosárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101166
1 548,00 € Ing. Jozef Kuric Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100761
1 500,00 € Rada Ján Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102626
1 500,00 € Ing. Ľubomír Lovás, Mgr. Eva Lovásová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102625
1 500,00 € Ing. Zuzana Hiklová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102622
1 500,00 € Andrej Hanzlík Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102569
3 400,00 € Karol Galamboš, Mária Galambošová, Ing. Ľubomír Galamboš, Ing. Zuzana Galambošová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102567
3 400,00 € Ing. Ľubomír Galamboš, Ing. Zuzana Galambošová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102318
3 400,00 € Lucia Papajová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102145
1 312,00 € Milan Koleda Ing., Emília Lorinčíková Ing. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102707
1 500,00 € Martin Žiak Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102674
1 500,00 € Martin Krídla, Lucia Krídlová Slovenská inovačná a energetická agentúra