Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č.119/2019/OZIV
47/2023/OHS
6 250,80 € NetBau s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0386/2023/SIEA1056
3 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Sportmed, s.r.o.
29. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1-PT1-Z045
51/2023/EŠIF
29 684,41 € Ministerstvo životného prostredia SR Slovenská inovačná a energetická agentúra
28. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_131_2021_SIEA1056
NPPRKP_OR_131_2021_SIEA1056
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra JELL J.I. spol. s. r. o.
28. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_235_2022_SIEA1056
NPPRKP_OR_235_2022_SIEA1056
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Bonito s.r.o.
28. Jún 2023
Zmluva o spolupráci č. NPPRKP_OR_105_2023_SIEA1056
NPPRKP_OR_105_2023_SIEA1056
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra DATEX VK s.r.o.
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92248
1 500,00 € Ing. Petra Skibová Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
95242
1 500,00 € Marián Demáček , Jaroslava Demáčková rodená Straková Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98236
1 500,00 € Milan Homola, Eva Homolová Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100637
2 176,00 € Ján Berzák r. Berzák a Viera Berzáková r. Sedliačková Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100082
3 400,00 € Baláž Dušan, Balážová Júlia Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98238
3 400,00 € Milan Homola, Eva Homolová Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101645
1 500,00 € Šurina Juraj, Alena Šurinová Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102238
1 500,00 € Marta Škorpíková r. Ritfuková, Ivan Škorpík Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102706
3 400,00 € Róbert Juhás Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103396
1 500,00 € Gabriel Blcháč, Eva Hudecová, Soňa Zmeková Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103387
1 500,00 € Blcháčová Silvia, Ing. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103298
1 500,00 € ŽLNKA DALIBOR ING., KYSEĽOVÁ DANA Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103205
1 500,00 € Zvonková Miroslava, r. Bašková Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103498
3 141,00 € Ing.. arch. Miloš Lešták, Ing. arch. Daniela Leštáková Slovenská inovačná a energetická agentúra