Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o partnerstve
118/2023/OPB
12 000,00 € MOTION ZONE, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
107/2023/OMČ
103 300,70 € Radio Group a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
109/2023/OMČ
79 297,85 € D.EXPRES, k.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
108/2023/OMČ
55 620,00 € Media RTVS, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. Október 2023
Dodatok č.4 ku Kontraktu na rok 2023
111/2023/OF
103 000,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra
19. Október 2023
Darovacia zmluva
67/2023/SI
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Prešovský samosprávny kraj
17. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
104/2023/SE
6 108,29 € ASPECT-VYHNE s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
17. Október 2023
Darovacia zmluva
68/2023/SI
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Trnavský samosprávny kraj
16. Október 2023
Dohoda o vzájomnej výmene údajov a podporených fyzických osobách v rámci programu "Zelená domácnostiam" a programu "Obnov dom"
103/2023/SE
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská inovačná a energetická agentúra
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1-LZ9-Z046
101/2023/EŠIF
54 519,80 € Ministerstvo životného prostredia SR Slovenská inovačná a energetická agentúra
3. Október 2023
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM
56/2023/ZIVSE
24 481 605,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Úrad vlády Slovenskej republiky
29. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy číslo: 91749
91749
0,00 € Ing. Ľubomír Bejdák Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
93/2023/KGR
Doplnená
69 721,33 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb a Licenčná zmluva OZ20230042
100/2023/KGR
76 200,00 € Asseco Central Europe, a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18. September 2023
Kúpna zmluva
96/2023/KGR
5 937,60 € Clean Tonery, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18. September 2023
Dohoda o vypožičaní motorového vozidla
99/2023/OMČ
0,00 € Toyota Central Europe - Slovakia, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14. September 2023
Darovacia zmluva
66/2023/SI
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Banskobystrický samosprávny kraj
10. August 2023
Rámcová dohoda na dodanie pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
75/2023/OHS
92 998,49 € Up Déjeuner, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
90/2023/OMČ
44 748,00 € MOTION ZONE, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. August 2023
Dodatok č.3 ku Kontraktu
91/2023/OF
1 221 491,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra