Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Rámcová dohoda na dodanie pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
75/2023/OHS
92 998,49 € Up Déjeuner, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
90/2023/OMČ
44 748,00 € MOTION ZONE, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. August 2023
Dodatok č.3 ku Kontraktu
91/2023/OF
1 221 491,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. August 2023
Zmluva o dielo č. 88/2023/KGR
88/2023/KGR
31 152,00 € JM Consulting s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
10. August 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
40/2023/OHS
80 682,00 € RODEX CAR, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18. August 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_114/2023/SIEA1056
0,00 € YELL DESIGN, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18. August 2023
Rámcová zmluva na tlačiarenské a grafické služby č. 89/2023/OMČ
89/2023/OMČ
73 188,00 € Západoslovenské tlačiarne SkaIica, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
10. August 2023
Odberový diagram na dodávku a odber tepla
86/2023/OHS
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s., Závod Bratislava Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. August 2023
Partnerská zmluva
36/2023/SI
159 280,00 € Science and Technology Park of Alentejo (Lead Partner projektu UnicornQuest) Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. August 2023
Darovacia zmluva
72/2023/OHS
0,00 € Mestská časť Bratislava - Ružinov Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s donáškou pošty
50/2023/OHS
4 248,00 € Ján Schwantzer - CAR Line Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Júl 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných a dátových služieb
74/2023/OHS
210 999,60 € Orange Slovensko a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi MIRRI a SIEA - kofinancovanie projektu EXPANDI 4.0
81/2023/SI
1 499 999,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
14. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_182/2021/SIEA1056
0,00 € melon media s.r.o Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
80/2023/OMČ
39 117,60 € MIRACLE s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Júl 2023
Dodatok č.2 ku Kontraktu uzavretému medzi Ministerstvom hospodárstva a SIEA
85/2023/OMČ
45 000,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_112/2023/SIEA1056
0,00 € SWEET LIFE, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_113/2023/SIEA1056
0,00 € ui42 spol. s r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_43/2020/SIEA1056
0,00 € Bongur s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_107/2023/SIEA1056
0,00 € MKa PRO-JECTS s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra