Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103521
2 957,00 € Vincent Toth, Mária Tothová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103529
2 720,00 € Ivan Černický Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103574
3 400,00 € Gáll Ján Ing. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103612
1 500,00 € Zoltán Richtárik Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV NPPRKP_KV_0058/2023/SIEA1056
NPPRKP_KV_0058/2023/SIEA1056
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Stanislav Sontág
26. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV NPPRKP_KV_0203/2023/SIEA1056
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Aktivity Liptov, s.r.o.
26. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
71/2023/ZIVSE
39 360,00 € ACTLY s.r.o Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_94/2023/SIEA1056
0,00 € KRIZO s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_95/2023/SIEA1056
0,00 € Content agency s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_96/2023/SIEA1056
0,00 € Ryvenia s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_97/2023/SIEA1056
0,00 € MGROUP, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_98/2023/SIEA1056
0,00 € espoločnosti s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_99/2023/SIEA1056
0,00 € Generations, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_100/2023/SIEA1056
0,00 € Frigg, s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_101/2023/SIEA1056
0,00 € izardis s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_102/2023/SIEA1056
0,00 € Peter Lietavec Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_103/2023/SIEA1056
0,00 € TER EXIM INVEST, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_104/2023/SIEA1056
0,00 € Xerry, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_104/2018/SINPOPVal
0,00 € For You s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_380/2018/SINPOPVal
0,00 € Kurzor s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra