Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Rámcová dohoda na servis tlačiarní a kopírovacích strojov
110/2023/OI
56 912,00 € KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
13. December 2023
Rámcová dohoda na poskytovanie podpory dochádzkového systému
128/2023/KGR
9 038,40 € RON Software, spol.s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
13. December 2023
Kúpna zmluva
131/2023/KGR
29 415,96 € MICROCOMP - Comuptersystém s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
6. December 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
126/2023/KGR
23 988,00 € Feeling LIVE s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. November 2023
Zmluva o dielo
127/2023/SE
231 600,00 € AMCEF s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
29. November 2023
Grant Agreement, project 101121013 - LIFE-2022-CET-LEAPto11
113/2023/SlaMV
152 368,00 € European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) a ENEA, Agenzia Nazionale per Nuove Tecnologie, L´Energia a lo Sviluppo Economico Sostenibile Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. November 2023
Consortium Agreement
112/2023/SIaMV
0,00 € ENEA, Agenzia Nazionale per Nuove Tecnologie, L´Energia a lo Sviluppo Economico Sostenibile Slovenská inovačná a energetická agentúra
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.12254/2023/5400/077
123/2023/SE
31 014,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
16. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb konzorcia EXPANDI 4.0
0004
7 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra GOSPACE LABS, s.r.o.
16. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb konzorcia EXPANDI 4.0
0005
7 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra RobotsDoArt, s.r.o.
16. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb konzorcia EXPANDI 4.0
0003
7 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Panza Robotics, s.r.o.
13. November 2023
Dodatok č.9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.323/2017-2060-2242
122/2023/OPKP
12 272 672,53 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
115/2023/OMČ
69 053,18 € D.EXPRES, k.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
116/2023/OMČ
44 352,00 € Media RTVS, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
117/2023/OMČ
43 469,40 € Radio Group a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
3. November 2023
Kúpna zmluva
114/2023/OI
70 999,80 € MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. November 2023
Zmluva o partnerstve
118/2023/OPB
12 000,00 € MOTION ZONE, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
107/2023/OMČ
103 300,70 € Radio Group a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
109/2023/OMČ
79 297,85 € D.EXPRES, k.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Október 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
108/2023/OMČ
55 620,00 € Media RTVS, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra