Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_208/2019/SINPOPVal
0,00 € 22MEDIA s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_49/2021/SIEA1056
0,00 € AltTag Media s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_13/2020/SIEA1056
0,00 € 3Vmedia, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_183/2021/SIEA1056
0,00 € BRANDI s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_40/2021/SIEA1056
0,00 € Devbotic s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_173/2022/SIEA1056
0,00 € ELEXIA s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_33/2022/SIEA1056
0,00 € Gashpar s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_106/2021/SIEA1056
0,00 € inoby s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_163/2022/SIEA1056
0,00 € ITnis s.r.o Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_161/2022/SIEA1056
0,00 € mi4k, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_104/2019/SINPOPVaI
0,00 € P&V Investment,s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_177/2021/SIEA1056
0,00 € Birdline, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_23/2021/SIEA1056
0,00 € SUKA DIGITAL, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_146/2021/SIEA1056
0,00 € TV group s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_381/2018/SINPOPVal
0,00 € 2 Create studio s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
26. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_41/2020/SIEA1056
0,00 € Explor Media s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0376/2023/SIEA1056
2 210,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Certiko s.r.o.
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
81861
2 809,00 € Ing. Juraj Varga, Eliška Petráková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87604
1 500,00 € Jozef Lády, Adriána Libošvárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87993
1 500,00 € Mgr. Marek Petruš, Mgr. Daša Petrušová Slovenská inovačná a energetická agentúra