Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2021
DODATOK č. 4 k Zmluve č. R-11321/2017 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-16-0236
Z24/2021/BÚ
1 625,00 € Technická univerzita vo Zvolene Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Jún 2021
DODATOK č. 1 R - 3974/2021 k Zmluve č. R-6582/2020 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0134
Z23/2021/BÚ
13 287,00 € Technická univerzita vo Zvolene Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
15. Jún 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-19-0134; Zmluva č. 23/UEL/2020
15/UEL/2021
2 462,00 € Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Jún 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0398
Z22/2021/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Jún 2021
DODATOK č. 1 K Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-19-0134
Z21/2021/BÚ
2 462,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
1. Jún 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0431
Z19/2021/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
1. Jún 2021
DODATOK č. 4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-16-0431_STU
Z20/2021/BÚ
5 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Máj 2021
DODATOK č. 4 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0398
Z18/2021/BÚ
3 848,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
25. Máj 2021
DODATOK č. 1 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
Z17/2021/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Máj 2021
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0108/21
12/UEL/2021
700,00 € Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Botanický ústav
17. Máj 2021
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č.2/0132/21
Zmluva č.9/2021
Doplnená
1 300,00 € Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z16/2021/ÚBGR
2 016,89 € LABO - SK, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Máj 2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0018/18; Zmluva č. 42/UEL/2018
11/UEL/2021
1 193,00 € Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Botanický ústav
14. Máj 2021
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
Z15/2021/ÚGBR
1 690,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. Máj 2021
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0108/21
Z13/2021/BÚ
700,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. Máj 2021
DODATOK č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0018/18
Z12/2021/BÚ
1 193,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. Máj 2021
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/21
Z14/2021/BÚ
1 300,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
10. Máj 2021
Dodatok č. 4 ku Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0398
Z11/2021/BÚ
4 382,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z10/2021/ÚGBR
6 850,31 € ITES Vranov, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
4. Máj 2021
Kúpna zmluva
Z9/2021/ÚGBR
25 897,90 € BIOTECH s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV