Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2021
Príkazná zmluva
Z8/2021/BÚ
499,00 € Dr. Anamaria Iuga Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. 53/2021/6.4
Z7/2021/BÚ
19 800,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej reubliky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
6. Apríl 2021
DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV A PREVZATÍ POVINNOSTÍ
Z6/2021/BÚ
0,00 € SWAN, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Marec 2021
Dohoda o poskytování a nakládání s materiálem (MTA) pro nekomerční využití
Z5/2021/ÚGBR
0,00 € Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
2. Február 2021
DODATOK č. 3
Z4/2021/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
1. Február 2021
Kolektívna zmluva
Z3/2021/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Január 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z1/2021/ÚGBR
10 311,00 € Cool Craft s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Január 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z2/2021/ÚGBR
33 706,20 € PROCESS TECHNIK s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. December 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z51/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. November 2020
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenie a iné zmluvné dojednania
Z50/2020/ÚGBR
0,00 € DHL Express (Slovakia) spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2020
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb DHL Express č. COMET_1-877AHMF
Z49/2020/ÚGBR
0,00 € DHL Express (Slovakia) spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
13. November 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z48/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Vasilii Shapkin Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
3. November 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z47/2020/ÚGBR
15 558,00 € Juraj Jamrich Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z42/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Diana Hačkuličová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z41/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Zuzana Gajdošová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z43/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Simona Klačanová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z46/2020/ÚGBR
0,00 € Mgr. Veronika Mikitová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z44/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Michaela Michalková Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z45/2020/ÚGBR
0,00 € Mgr. Shubhi Mishra Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z36/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV