Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2020
Zmluva o spolupráci
35/D5/2020
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
9. Január 2020
Zmluva č. 197/2019/CSČ SAV-VS medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracovaní osobných údajov
Z2/2020/CBRB
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
2. Január 2020
Kúpna zmluva č. Z201934154_Z
Z1/2020/CBRB
167 442,30 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV