Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z57/2022/CBRB
39 398,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. Júl 2022
Smlouva o spolupráci
Z56/2022/BÚ
0,00 € Botanický ústav AV ČR v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0616
Z55/2022/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0016/19
31/UEL/2022
800,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Botanický ústav
27. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0016/19
Z52/2022/BÚ
800,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0108/21
Z53/2022/BÚ
1 000,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/22
Z54/2022/BÚ
699,30 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0108/21
32/UEL/2022
1 000,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Botanický ústav
20. Jún 2022
Vegetácia Slovenska Rastlinné spoločenstvá Slovenska 6. Vegetácia lesov a krovín
VLZ15/2022
10 560,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Botanický ústav SAV
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátene prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, číslo zmluvy: 3100382022
Z51/2022/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0050/22
23/UEL/2022
694,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Botanický ústav
2. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 01/0346/22
22/UEL/2022
680,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Botanický ústav
27. Máj 2022
Dodatok č. 1 ku Kooperačnej zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0545 pre spoluriešiteľskú organizáciu
Z50/2022/ÚGBR
0,00 € Chemický ústav SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie projektu v rámci Programu IMPULZ č. IM-2021-23
Z48/2022/ÚGBR
565 000,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Máj 2022
Dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi
Z49/2022/ÚGBR
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Máj 2022
Dohoda o odbornej praxi študenta
Z47/2022/ÚGBR
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied a informatiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
20. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
Z46/2022/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
20. Máj 2022
Príkazná zmluva
Z45/2022/BÚ
250,00 € Dr. Anamaria Iuga Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Máj 2022
Vydavateľská licenčná zmluva č. 15/2022
Z44/2022/BÚ
0,00 € CSČ SAV, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Z43/2022/BÚ
587,76 € Bratislavská integrovaná doprava, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.