Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2022
Zmluva o vyslaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z27/2022/BÚ
0,00 € MSc. Shanza Zaib Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
16. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0284 - ÚMB
Z25/2022/BÚ
0,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
16. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0257 - CBRB
Z24/2022/BÚ
0,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. Február 2022
Kolektívna zmluva
Z23/2022/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z18/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z15/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z19/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z20/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z21/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z14/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte
Z13/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z22/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z17/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Z16/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Január 2022
Kúpna zmluva
Z12/2022/ÚGBR
104,30 € XLSK Nábytok s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
19. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z11/2022/CBRB
2 327 865,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
13. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
202112_ZPVVI-CBRB_SAV
Doplnená
2 327 865,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z5/2022/BÚ
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z7/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Január 2022
Zmluva o bežnom účte
Z8/2022/ÚGBR
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.