Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
695/2019
475,00 € Mgr. art. Andrea Ďurianová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
29.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
699/2019
105,00 € Mária Pospíšilová, Mgr. art., ArtD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
29.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
702/2019
0,00 € Valéria Gyűrűsiová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
693/2019
250,00 € Štefan Oslej Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26.
Júl
2019
Dodatok č: 1 k servisnej zmluve č: 259/2013 na EZS
697/2019
0,00 € Security Trade, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26.
Júl
2019
Dodatok č: 1 ku Kúpnej zmluve č293/2019 zo dňa 6.3.2019
698/2019
200,00 € Tomáš Ščepko - TOREKO Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
689/2019
70,00 € RNDr. Ján Aláč Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
688/2019
112,00 € Oľga Danglová CSc. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
690/2019
45,00 € Jana Majerská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.
Júl
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
691/2019
0,00 € Rozália Domjánová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22.
Júl
2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
687/2019
0,00 € Rajo, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
Júl
2019
ZMLUVA O NÁJME A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
685/2019
14 900,00 € Martin Štefanek - HURRICANE Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO
686 /2019
5 000,00 € Múzeum Slovenského národného povstania Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12.
Júl
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 34/2019
680/2019
0,00 € Terézia Tóthová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
684/2019
1 300,00 € Helena Haládiková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12.
Júl
2019
Zmluva o výpožičke
681/2019
0,00 € JAVORINA, výrobné družstvo Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
682/2019
500,00 € Július Lalák Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
683/2019
1 300,00 € František Mésároš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11.
Júl
2019
D O H O D A O S P O L U P R Á C I
678 / 2019
520,00 € KARLOFF, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11.
Júl
2019
ZMLUVA O DIELO
679/2019
270,00 € Katarína Králiková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »