Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
August
2019
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
719/2019
0,00 € Základná organizácia SLOVES Ústredie ľudovej umeleckej výroby
1.
August
2019
ZMLUVA O DIELO
721/2019
1 000,00 € Mária Ďuricová, akad.mal. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
1.
August
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
720/2019
0,00 € Darina Lichnerová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
717/2019
0,00 € Anna Valterová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
708/2019
0,00 € Gabriela Kravcová, Mgr. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
694/2019
0,00 € Cimbaľáková Anna Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
704/2019
0,00 € Martin Mešša, PhDr. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
715/2019
0,00 € Jozef Sikora Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
718/2019
0,00 € Peter Bandúr Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
709/2019
0,00 € Viera Harmatová, Mgr. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
710/2019
0,00 € Miloslav Jaroš, Mgr. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
705/2019
0,00 € Jana Girgošková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
707 /2019
0,00 € Jana Majerská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
711/2019
0,00 € Terézia Vitková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
712/2019
0,00 € Oľga Obertová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
713/2019
0,00 € Ľuboš Straka Ústredie ľudovej umeleckej výroby
30.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
706/2019
0,00 € Andrea Filová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
29.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
700/2019
700,00 € Peter Girgoško Ústredie ľudovej umeleckej výroby
29.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
701/2019
0,00 € Pavol Gregor Ústredie ľudovej umeleckej výroby
29.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej výroby
703/2019
0,00 € Milena Majerčáková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »