Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
August
2019
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
746/2019
0,00 € MIMESIS , s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.
August
2019
ZMLUVA O OBSTARANÍ PREDAJA VECI
747/2019
0,00 € Mgr. Priska Tomičová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
August
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
744/2019
70,00 € PhDr. Blanka Petráková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
August
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
741/2019
150,00 € Ing. Jozef Boďa Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
August
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
743/2019
81,00 € PhDr. Gabriela Čiasnohová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15.
August
2019
Zmluva o spolupráci
738/2019
100,00 € Metod Salva Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15.
August
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
739/2019
5 830,00 € morusa s. r. o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15.
August
2019
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G č. SNM-R-CEMUZ-2018/3229
740/2019
0,00 € Slovenské národné múzeum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
14.
August
2019
ZMLUVA O OBSTARANÍ PREDAJA VECI
736/2019
0,00 € Ing. Anna Ivanová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
14.
August
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
737/2019
0,00 € Ing. Monika Hrašková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9.
August
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
734/2019
250,00 € Helena Haládiková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7.
August
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
731/2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7.
August
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
732/2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7.
August
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
733/2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5.
August
2019
Dodatok č. 2 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 7936/2019
729/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5.
August
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
728/2019
80,00 € Igor Prilinský Ústredie ľudovej umeleckej výroby
5.
August
2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ GRAFICKÝCH SLUŽIEB
730/2019
1 200,00 € Mgr. art. Monika Bajlová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2.
August
2019
KÚPNA ZMLUVA
723/2019
399,00 € Jana Majerská Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2.
August
2019
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
724/2019
5 000,00 € Mgr. Patrik Rago Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2.
August
2019
K ú p n a z m l u v a
725 /2019
44,00 € Zuzana Suranová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »