Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2022
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 800 401 4315
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 800 401 4315
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Závod
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0045
DOT/2022/0045
5 800,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Závod
26. Máj 2022
Darovacia zmluva
Z-5/2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Závod
25. Máj 2022
Dodatok č. 6 k zmluve zo dňa 13.3.2009 o poskytovaní audítorských služieb
Dodatok č. 6
1 500,00 € RVC Senica s.r.o., liecncia SKAU číslo: 302 Obec Závod
12. Máj 2022
Zmluva o inzercii č. 16 122 0098
16 122 0098
270,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Závod
10. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022
50 073,69 € STRABAG s.r.o. Obec Závod
5. Máj 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
94980/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
145 925,78 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022/NAF041
2022/NAF041
3 000,00 € Nadácia EPH Obec Závod
2. Máj 2022
Zmluva č. 322 0031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
322 0031
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Závod
27. Apríl 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
1 950,00 € Ing. Milan Žilavý Obec Závod
15. Marec 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
92981/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
6. December 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91261/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
25. November 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90814/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
21. Október 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90453/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
22. September 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90178/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
6. September 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89869/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
7. Júl 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89279/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
18. Jún 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89196/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
17. Jún 2021
DODATOK Č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I018-221-10 zo dňa 22.11.2017
623/2021
320 970,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Závod