Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
88888/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
7. Máj 2021
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. IROP-Z-302021K113-222-13 zo dňa 10.07.2018
451/2021
85 036,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Závod
7. Máj 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
88254/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
18. Marec 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
86761/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
18. December 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
84938/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
27. November 2020
Zmluva o výpožičke
2020
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Závod
5. August 2020
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001076-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020/001076-001_2020
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Závod
15. Júl 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
82226/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
19. September 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1161/2019
4 637,00 € Úrad vlády SR Obec Závod
31. Október 2018
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SERP/ZO/2018/01
Doplnená
16 398,59 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Závod
28. Jún 2018
zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2018/2003
0,00 € Slovenské národné múzeum OBEC ZÁVOD
25. Máj 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001397-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-001397-003
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Závod
31. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201635186_Z
4 190,00 € Marián Šupa Obec Závod
31. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201635185_Z
106 900,00 € MEVA-SK s.r.o. Rožňava Obec Závod
21. Január 2016
Kúpna zmluva
Z2016558_Z
7 979,00 € AUTO MARKET, a.s. Obec Závod
9. December 2015
Kúpna zmluva
Z201539849_Z
1 152,00 € TURAY PLUS, s.r.o. Obec Závod
25. November 2015
Kúpna zmluva
Z201537480_Z
3 898,80 € Lucia Rošková R-interiér Obec Závod
28. September 2015
Licenčná zmluva
ZM2008708
43,80 € Rozhlas a televízia Slovenska Obec Závod
15. Júl 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-110
PHZ-OPK2-2015/001054-110
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Závod
9. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20156275_Z
1 698,00 € GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. Obec Závod