Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
tz2022-09-23nv3
408,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlachovo
14. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Mgr. Juraj Kováč
420,00 € Mgr. Juraj Kováš Obec Vlachovo
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania
3/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou Obec Vlachovo
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 06703/2022/ORR 31752
06703/2022/ORR 31752
10 666,67 € Košický samosprávny kraj Obec Vlachovo
23. August 2022
Zmluva č. E67 08U02
E67 08U02
Doplnená
78 495,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
17. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
6703/2022/ORR-31752 (735/21/2022/64)
10 666,67 € Košický samosprávny kraj; Košice Región Turizmus Obec Vlachovo
8. August 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
120,00 € Silvia Pauček Ujházyová Obec Vlachovo
8. August 2022
Zmluva o účinkovaní č. 1/2022
1/2022
0,00 € Folklórny súbor Heľpan Obec Vlachovo
4. Júl 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE-VO-637/2022
KRHZ-KE-VO-637/2022
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vlachovo
28. Jún 2022
Zmluva o vykonaní auditu
o vykonaní auditu
1 650,00 € GemerAudit, spol.s.r.o. Obec Vlachovo
28. Jún 2022
Zmluva o zvere, vývoze a likvidácii odpadu
o zbere, vývoze a likvidácii odpadu
Doplnená
20 118,36 € FÚRA s.r.o. Obec Vlachovo
27. Jún 2022
Darovacia zmluva č. 2022/816-HM
2022/816-HM
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR Obec Vlachovo
21. Jún 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 2022/816-HM
2022/816-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR Obec VLACHOVO
27. Máj 2022
Úverová zmluva č. 324064-2020
324064-2020
Doplnená
131 873,30 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Vlachovo
27. Máj 2022
Zmluva č. 3220692 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dorovoľnej požiarnej ochrany Sovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákoníka
3220692
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlachovo
22. Apríl 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
94708/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vlachovo
14. Apríl 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
87486/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vlachovo
29. December 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-692/2020
KRHZ-KE-VO-692/2020
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vlachovo
2. September 2020
Z M L U V A č. 146329 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146329 08U02
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
23. Jún 2020
Nájomná zmluva č. 2412/2020/LSR
2412/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Obec Vlachovo