Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2110/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Vlachovo
5. August 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-128
PHZ-OPK2-2015/001054-128
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vlachovo
13. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
804-11-4352/2014
18,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vlachovo
13. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
808/2014
Doplnená
5 000,00 € Úrad vlády SR Obec Vlachovo
14. Február 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
13/43/059/1
7 231,44 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Obec Vlachovo
16. December 2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu: 2. realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
1961/2011
Doplnená
20 000,00 € Úrad vlády SR Obec Vlachovo