Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
81842/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vlachovo
6. Február 2020
Dohoda č. 688/2020/LSR
688/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Obec Vlachovo
16. September 2019
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-574/2019
KRHZ-KE-574/2019
108 457,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vlachovo
13. August 2019
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Vlachovo
01638/2019-UVOP-U00075/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Vlachovo
21. Jún 2019
Z M L U V A č. 134859 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134859 08U03
35 000,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
20. Marec 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
73400/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vlachovo
29. Október 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002317 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002317
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vlachovo
3. Október 2018
Z M L U V A č. 129883 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
129883 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
26. Júl 2018
Z M L U V A č. 128270 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128270 08U01
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
11. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_60/2018
IVES_ZM_R-60-2018_2018
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Vlachovo
13. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201816290_Z
6 000,00 € Energy green, s.r.o. Obec Vlachovo
20. Marec 2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
65581/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vlachovo
17. Október 2017
Z M L U V A č. 123067 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123067 08U03
28 000,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
22. Jún 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
60407/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vlachovo
8. Február 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
51497/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vlachovo
30. August 2016
Z M L U V A č. 114963 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
114963 08U03
87 586,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
24. Jún 2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
51461/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Vlachovo
28. Apríl 2016
Zmluva o dielo č. R_50/2016
IVES_ZM_R-50-2016_2016
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Vlachovo
12. Január 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-974/2015
KRHZ-KE-974/2015
14 359,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vlachovo
4. December 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1265/2015
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Vlachovo